2 000 odškolených hodín             1 600 zákazníkov                    600 000€ poistenie