Poradenstvo

Lámete si hlavu, ako sa vyrovnať s novými európskymi pravidlami ochrany osobných údajov?

Ako bude potrebné zmeniť prácu s osobnými údajmi zákazníkov a zamestnancov vo vašej firme?

Ako sa obchodné procesy, procesy a IT prostredia vyrovnávajú s GDPR za rozumnú cenu?

Budete potrebovať úradníka na ochranu údajov? Ako nájsť toho správneho?

Ktoré z vašich zmlúv a ako sa budú musieť zmeniť?

Ako zabezpečiť splnenie nových práv dotknutých osôb (právo na informácie, prenos, vymazanie údajov atď.)

Ako postupovať pri porušení osobných údajov?

Ako vytvoriť bezpečný mechanizmus pre cezhraničné prenosy údajov v rámci EÚ a mimo nej?


GDPR konzultácie, audity

Veríme tomu, že osobné konzultácie sú najefektívnejší spôsob, ako sa zorientovať v problematike a v niektorých prípadoch táto služba eliminuje možné nenávratné škody klienta.

Ponúkame Vám konzultácie v rámci informačných technológií, GDPR, kdekoľvek na území Slovenskej republiky a Českej republiky, a to v rozsahu 3 hodín strávených s klientom, za fixnú cenu 180 €. Naviac vám bude táto cena kompletne odrátaná v prípade pokračovania spolupráce s klientom.
Pokiaľ máte o GDPR poradenstvo záujem vyplňte nižšie uvedený formulár.


DPO - ako externá služba

Poskytovanie služieb externého splnomocnenca je určené spoločnostiam, ktoré sa rozhodnú funkciu splnomocnenca zabezpečiť úplne alebo čiastočne externe.  Ide teda o kompletné zabezpečenie výkonu funkcie splnomocnenca. Túto službu bude vykonávať tím špecialistov, vrátane aj právnikov, ktorí sú medzinárodne akreditovaný certifikáciou pre DPO.

Hlavná výhoda spočíva v možnosti prakticky zo dňa na deň splniť požiadavky GDPR na výkon funkcie DPO (odpadá zložité hľadanie vhodných uchádzačov na trhu práce a ich školenie), získať špičkové know-how. Výhodou je tiež finančná úspora v porovnaní s nutnosťou zamestnania splnomocnenca na plný úväzok, a to hlavne pre menšie a stredné spoločnosti.

Požiadavka na konzultácie:

Skúste upresniť, o aký typ poradenskej spolupráce máte záujem:

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej požiadavky.

Kontaktujte nás