Lámete si hlavu, ako sa vyrovnať s novými európskymi pravidlami ochrany osobných údajov?

Ako bude potrebné zmeniť prácu s osobnými údajmi zákazníkov a zamestnancov vo vašej firme?

Ako sa obchodné procesy, procesy a IT prostredia vyrovnávajú s GDPR za rozumnú cenu?

Budete potrebovať úradníka na ochranu údajov? Ako nájsť toho správneho?

Ktoré z vašich zmlúv a ako sa budú musieť zmeniť?

Ako zabezpečiť splnenie nových práv dotknutých osôb (právo na informácie, prenos, vymazanie údajov atď.)

Ako postupovať pri porušení osobných údajov?

Ako vytvoriť bezpečný mechanizmus pre cezhraničné prenosy údajov v rámci EÚ a mimo nej?


GDPR konzultácie, audity

Veríme tomu, že osobné konzultácie sú najefektívnejší spôsob, ako sa zorientovať v problematike a v niektorých prípadoch táto služba eliminuje možné nenávratné škody klienta.

Ponúkame Vám konzultácie v rámci informačných technológií, GDPR, kdekoľvek na území Slovenskej republiky a Českej republiky, a to v rozsahu 3 hodín strávených s klientom, za fixnú cenu 180 €. Naviac vám bude táto cena kompletne odrátaná v prípade pokračovania spolupráce s klientom.
Pokiaľ máte o GDPR poradenstvo záujem vyplňte nižšie uvedený formulár.


Naša spoločnosť v súvislosti s implementáciou GDPR ponúka nasledujúce služby:

Vstupnú analýzu súčasného stavu ochrany osobných údajov s cieľom zistiť a vyhodnotiť:    rozsah a potrebnosť spracovania osobných údajov, právne tituly na spracovanie osobných údajov, preukázateľnosť súhlasov so spracovaním, plnenie informačnej povinnosti, zmluvné vzťahy so Spracovateľmi, zmluvné vzťahy s poskytovateľmi služieb, zvyčajne IKT, ktorí nie sú spracovateľmi v zmysle zákona,  úroveň bezpečnosti pri spracovaní osobných údajov v oblasti fyzickej, počítačovej, administratívnej a personálnej bezpečnosti, rozsah spracovanej bezpečnostnej dokumentácie k ochrane osobných údajov, platné ako pre listinné tak aj pre elektronické spracovanie, úroveň a rozsah kontrolnej činnosti.

Na základe záverov zo vstupnej analýzy, ktorá je v podstate "auditom" rozsahu a stavu spracovania osobných údajov, navrhneme a vypracujeme: optimálne riešenie úlohy splnomocnenca pre ochranu osobných údajov, po zmapovaní existujúceho stavu na jednotlivé požiadavky GDPR navrhneme chýbajúce procesy a činnosti, záznamy o činnostiach spracovania v rozsahu stanovenom v GDPR,hodnotenia rizika jednotlivých spracovaní, hodnotenie vplyvu na ochranu osobných údajov v prípadoch, keď bude vyhodnotené vysoké riziko pri spracovaní osobných údajov [rozsiahle evidencie Osobné údaje spracovávané elektronicky, rozsiahle záznamy špecifických kategórií údajov (analogické k existujúcim citlivým údajom), kamerové systémy monitorujúce verejné priestory,atď , návrh riešenia bezpečnosti osobných údajov s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu úroveň dôvernosti, dostupnosti a integrity, riadiacu dokumentáciu v podobe vnútorných predpisov, zabezpečenie konzultačnej a schvaľovacie činnosti s Úradom pre ochranu osobných údajov, preškolenie všetkých osôb, podieľajúcich sa na spracovaní osobných údajov a ich ochrane.


DPO - ako externá služba

Poskytovanie služieb externého splnomocnenca je určené spoločnostiam, ktoré sa rozhodnú funkciu splnomocnenca zabezpečiť úplne alebo čiastočne externe.  Ide teda o kompletné zabezpečenie výkonu funkcie splnomocnenca. Túto službu bude vykonávať tím špecialistov, vrátane aj právnikov, ktorí sú medzinárodne akreditovaný certifikáciou pre DPO.

Hlavná výhoda spočíva v možnosti prakticky zo dňa na deň splniť požiadavky GDPR na výkon funkcie DPO (odpadá zložité hľadanie vhodných uchádzačov na trhu práce a ich školenie), získať špičkové know-how. Výhodou je tiež finančná úspora v porovnaní s nutnosťou zamestnania splnomocnenca na plný úväzok, a to hlavne pre menšie a stredné spoločnosti.

Požiadavka na konzultácie:

Skúste upresniť, o aký typ poradenskej spolupráce máte záujem:

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej požiadavky.