Rýchly audit GDPR

Audit už zavedených GDPR zmien a opatrení

Určite ste sa stretli s tým,  že na trhu je veľa "certifikovaných" firiem, ktoré Vám ponúkajú kompletné spracovanie GDPR za niekoľko EUR, prípadne vzory, ktoré sú rovnaké pre všetky firmy.
Dajte si skontrolovať, či je vaša dokumentácia v súlade s GDPR, aby ste sa do budúcna vyhli nepríjemnostiam.

Čo je Rýchly GDPR Audit?

Rýchle zhodnotenie existencie a vhodnosti dokumentácie zavedených procesov spracúvania osobných údajov a porovnanie s požiadavkami GDPR (General Data Protection Regulation.

Audit je vykonávaný nezávislým auditorom, ktorého cieľom je detailné overenie presadzovania požiadaviek GDPR v činnostiach prevádzkovateľa.


Čo je cieľ?
 • Analýza súčasného stavu ochrany osobných údajov.
 • Overenie súladu dokumentácie procesov a postupov spracúvania osobných údajov s GDPR nariadením.
 • Odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov v súlade s GDPR.


Komu je určený?
 • Je určený pre malé, stredne veľké a veľké spoločnosti, ktoré si chcú preveriť súlad s GDPR nezávislým auditným pohľadom.
 • Spoločnostiam, ktoré chcú mať prehľad a odporúčania k systému na ochranu osobných údajov podľa GDPR.


Čo je výstupom auditu?
Výstupom auditu je auditná správa, ktorá obsahuje stručnú charakteristiku prostredia s ohľadom na skutočnosti spracúvania osobných údajov podľa GDPR, detailný popis identifikovaných zistení a odporučenie nápravných opatrení zameraných na odstránenie zistených nedostatkov.


Popis služby
Vstupný GDPR audit je konzultačná služba, ktorá pozostáva zo zozbierania informácií , rozhovoroch so zodpovedným zamestnancom spoločnosti, ktorý je zodpovedný za ochranu osobných údajov a kontrole dokumentácie GDPR. Poskytuje zhodnotenie dokumentácie zavedených procesov spracúvania osobných údajov a následne kontroluje alebo odporúča vhodné technické opatrenia pre súlad s GDPR.


Cena za Rýchly audit GDPR: 199€

Konzultácie u vás vo firme / organizácii.  Kdekoľvek na Slovensku alebo v Českej Republike.

Kontaktujte nás