Aké nové povinnosti GDPR prináša?

Aké nové povinnosti GDPR prináša?

Je nutné zdôrazniť, že GDPR je nariadenie, ktoré je priamo aplikovateľné vo všetkých štátoch EÚ. Slovenská republika má svoj zákon o ochrane osobných údajov. Základné princípy GDPR sú podobné, resp. boli detailnejšie iba rozpracované a spresnené (napr. nutnosť disponovať pre spracovanie právnym dôvodom, zabezpečenie osobných údajov, transparentnosť voči subjektu údajov atď.). Všeobecné nariadenie prináša nadstavbu spočívajúce v dodatočných nových povinnostiach.
Ide najmä o tieto nové povinnosti:
- povinnosť viesť záznamy o činnostiach spracovania
- posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
- ohlasovanie prípadu porušenia zabezpečenia osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov
- oznamovanie porušenia zabezpečenia osobných údajov dotknutým subjektom údajov
- zriadenie splnomocnenca pre ochranu osobných údajov