GDPR - nedajte sa nachytať..

GDPR - nedajte sa nachytať..

V poslednej dobe sa v médiach objavujú produkty, ktoré zaručujú 100% súlad s GDPR. Majú nálepku GDPR ready, alebo GDPR riešenie. Samozrejme aj u zákazníkov sa objavujú predajcovia, ktorí ponúkajú "krabicu" softvér, vďaka ktorému bude mať firma vyriešenú problematiku GDPR.

Prečo to tak nie je?

GDPR je pre každú organizáciu jedinečné.
Na začiatku organizácie riešia rovnaké otázky ale odpovede, riešenia a implementácie sú pre každú organizáciu individuálne.
GDPR nie je len o tom že zakúpim softvér ktorý napr "šifruje dáta" a to je všetko. GDPR je o celej organizácii, o jej procesoch (vnútorných aj dodávateľských), internej legislatívy ale aj o informačných systémoch.
Toto je bohužiaľ realita súčasnej doby, kde nevedomosť organizácií nahráva práve takýmto praktikám.