Pozor na cookies z hľadiska GDPR

Pozor na cookies z hľadiska GDPR

V súčasnosti väčšina webových stránok používa určitú formu cookies, ktoré zvyčajne obsahujú údaje, ako sú názov stránky a jedinečné ID používateľa. Komerčné stránky bánk, online vydavateľov, blogov a e-shopov používajú cookies na analýzu webových stránok, čiže počítanie návštevníkov a sledovanie ich správania, cielenú reklamu, ukladanie užívateľských preferencií alebo autentifikáciu. Používanie súborov cookies je špecifikované v nariadení GDPR i novele zákona o ochrane osobných údajov, a preto sa vzťahuje na všetky členské štáty Európskej únie, ale aj internetové stránky mimo EÚ - spomínané normy musia dodržiavať, ak sa zameriavajú na ľudí v rámci členských štátov.

Cookies sa vo všeobecnosti rozdeľujú na základné a nepodstatné. Základné cookies sú potrebné na poskytovanie informácií požadovaných užívateľom. Všetky ostatné cookies sa považujú za nepodstatné. Patria sem identifikátory používané na analýzu, súbory cookie od inzerentov alebo tretích strán, vrátane pobočiek a osôb, ktoré identifikujú používateľa pri návrate na webovú stránku. GDPR má za cieľ zamerať sa práve na nepodstatné cookies.

Donedávna stačilo zverejniť na stránke oznam v dolnej alebo hornej časti stránky, že sa používajú súbory cookie. Väčšina z nás pozná túto často spomínanú frázu „používaním tejto webovej stránky prijímate cookies“. Oznam síce slúžil na informovanie užívateľov, no neposkytol im alternatívu. Cieľom GDPR sa tak stalo poskytnutie skutočnej a informovanej voľby.

Ako sa môžete uistiť, že sú cookies na vašej stránke v súlade s nariadením?

Užívateľ by mal presne vedieť, aké typy súborov cookie využívate na svojej stránke. Tiež musí dostať možnosť výberu tých cookies, s ktorými súhlasí. Ak nie sú pre funkčnosť webovej stránky nutné, nemožno ich vnútiť užívateľovi.

Iným prípadom sú súbory cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre bežné funkcie webových stránok. Nie je možné ich však vypnúť, pretože daná webová stránka už nebude fungovať správne.