ELISA

ELISA

Centrálny prevádzkový a bezpečnostný monitoring logov

Rýchle vyhľadávanie. Analýza dát. Detekcia anomálií a reporty


Riešenie vhodné pre stredné a veľké podniky, mestské úrady a ďalšie inštitúcie verejnej správy.

Datasys ELISA je robustné, výkonné, pritom však nákladovo nenáročné riešenie pre zber, korelácia a analýzu logov. Jadrom systému je analytická databáza Elasticsearch s užívateľským rozhraním Kibana, ktoré poskytuje vysoký komfort pri analýze detegovaných bezpečnostných incidentov a relevantných logov. Databázu je bežné distribuovať na viac serverov na účely rozdelenia záťaže a vysokej dostupnosti indexovaných dát.


Nástroj pre zber a vyhodnotenie kybernetických bezpečnostných udalostí


Čo odhalíte

           Aké prevádzkové chyby generuje kľúčová podniková aplikácia?            
K akým účtom bolo zaznamenané neúspešné prihlásenie?
Z akých miest ľudia pristupujú k firemnému webu?
Kto kopíruje množstvo zákazníckych zmlúv?
Kto vykonal zmenu údajov v databáze?
Ktorí používatelia sťahujú najviac dát?

Na stiahnutie:

Referenčný listV prípade záujmu o produkt, kontaktujte nás:
Kontaktujte nás