Kontaktujte nás

Kontakt

Skúste upresniť, o aký typ poradenskej spolupráce máte záujem: 

Kontaktujte nás

+421 948 454 720


AKVY Business s.r.o
Ľubietovská 4, Bratislava, 851 01

IČO: 46928898

DIČ: 2023668196

email: obchod@akvybusiness.sk


www.gdprsk.sk

www.akvybusiness.sk

Kontaktujte nás

Prečo my?

Hlavným garantom za spoločnosť AKVY Business s.r.o. je Ing. Milan Hladký  ( ISO/IEC27001 Lead Auditor , GDPR DPIA&RISK Auditor, GDPR Lead Implementer ), ktorý sa opiera o 16 ročnú prax v oblasti ochrany osobných údajov a v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Jeho činnosť je založená najmä na praktických skúsenostiach pri konzultačnej a audítorskej činnosti v oblasti bezpečnosti informácií vo verejnej správe, školstve a firemnom sektore.

Spoločnosť poskytuje svoje služby na Slovensku ale aj v Českej Republike.

Náš 16 členný tím sa skladá z odborníkov z oblasti kybernetickej bezpečnosti, oblasti práva, oblasti ochrany osobných údajov, počítačovej bezpečnosti. Naši systémový administrátori vám odporučia a prípadne aj implementujú SW a HW riešenia na dosiahnutie súladu s GDPR.

V prípade, že nie ste spokojní s Vašou Zodpovednou osobou DPO, alebo s dokumentáciou ku GDPR, sme Vám k dispozícii. Vieme Vám navrhnúť riešenie, vypovedanie zmluvy, prípadne vyplatiť za vás zostávajúce poplatky zo zmluvy Zodpovednej osobe.

Komplexný a systémový postup našich konzultantov Vás privedie k súladu s GDPR, navrhneme potrebné procesy a technológie.

Spolupracujeme aj s významnými právnymi kanceláriami v prípade potreby právneho poradenstva.

Zamestnanci našej spoločnosti sa zaoberajú vypracúvaním bezpečnostných projektov ochrany osobných údajov pre rôznych prevádzkovateľom informačných systémov, a to:
spoločnosti (fyzické osoby, právnické osoby),
mestské úrady,
obecné úrady,
stredné, základné a materské školy,
základné umelecké školy,
centrá voľného času,zariadenia sociálnych služieb,hotely
domovy dôchodcov,
účtovné spoločnosti a pod.