Kyber_bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť

Dňa 1.apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, ktorý od poskytovateľov služieb vyžaduje, aby implementovali bezpečnostné opatrenia a dodržiavali bezpečnostné postupy tak, aby boli schopní odhaliť prípady narušenia bezpečnosti vo veľkých sieťach a komunikačných alebo informačných systémoch. Rovnako im ukladá povinnosť nahlasovať takéto bezpečnostné incidenty Národnému bezpečnostnému úradu.


Naša spoločnosť Vám v tejto oblasti ponúka nasledovné služby
 • Rozdielová analýza
 • Návrh opatrení na dosiahnutie súladu
 • Návrh implementačného plánu
 • Realizácia opatrení

Ponúkame riešenia na splnenie bezpečnostných požiadaviek kybernetického zákona a GDPR
 •  EKRAN - Nástroj priebežnej kontroly práce administrátorov viac...
 •  ELISA     - Nástroj pre zber a vyhodnotenia kybernetických bezpečnostných udalostí viac...
Kontaktujte nás