Ako na GDPR?

Naše riešenie GDPR

Zaistenie zhody s GDPR si vyžaduje komplexný prístup. Ponuka služieb v rámci implementácie sa skladá z viacerých na seba nadväzujúcich fáz.


Čo všetko bude treba prispôsobiť?