Obce/mestá

Hlavné dopady GDPR na mestá / obce

GDPR je nové nariadenie o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation) EÚ, ktoré výrazne zvyšujú ochranu osobných údajov občanov. Nariadenie sa dotkne prakticky každého, fyzickej alebo právnickej osoby, ktorí spracovávajú údaje svojich zamestnancov, zákazníkov, klientov alebo dodávateľov. Účinnosť obecného nariadenia na ochranu osobných údajov je v celej Európskej únii nastavená na máj 2018.

Pomôžeme vám vysporiadať sa s GDPR.

Keďže Nariadenie upravuje spracovanie osobných údajov fyzických osôb, je jeho vplyv na firmy, mestá a obce zásadný. Ako orgán samosprávy a verejný orgán mestá a obce pri plnení väčšiny svojich úloh spracúvajú osobné údaje, čím sa ocitajú v úlohe správcu, príp. spracovateľa.
Pritom v rámci svojej vlastnej aj prenesenej štátnej pôsobnosti spracovávate aj špeciálne kategórie osobných údajov ako sú napr. Osobné údaje detí (úsek školstva), príp. o zdravotnom stave fyzických osôb (zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb), pre ktoré platí ešte špeciálna právna úprava. 

V prípade, že nie ste spokojní s Vašou Zodpovednou osobou DPO, alebo s dokumentáciou ku GDPR, sme Vám k dispozícii. Vieme Vám navrhnúť riešenie, vypovedanie zmluvy, prípadne vyplatiť za vás zostávajúce poplatky zo zmluvy Zodpovednej osobe.

            

www.gdprobceamesta.sk