O nás

O nás

Spoločnosť AKVY Business s.r.o. je predovšetkým špecialistom v oblasti ochrany osobných údajov a súčasne konzultačnou a poradenskou spoločnosťou v oblasti ochrany informácií.

Spoločnosť AKVY Business s.r.o. je súčasťou skupiny AKVY-SECURSTAR, ktorá je okrem iného jedným z najvýznamnejších aktérov v oblasti ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti.    Skupina AKVY-SECURSTAR sa špecializuje najmä na inovatívne a chytré riešenia zavádzania ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti a šifrovania.

Skupina AKVY-SECURSTAR pôsobí na Slovensku, v Českej republike a v Rakúsku.

Prečo my?

  • - líder v poskytovaní služieb zodpovednej osoby (DPO) pre viac ako 2 600 prevádzkovateľov na územi SR, ČR a Rakúska
  • - vlastné právne a technické oddelenie,
  • - v rámci svojho pôsobenia skupina vypracovala pre viac ako 11 500 Prevádzkovateľov Bezpečnostnú dokumentáciu v súlade s nariadením GDPR,
  • - dlhoročné skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov,
  • - poistenie zodpovednosti za škodu ( hmotná zodpovednosť za prípadné pokuty )

Čo robíme?

Spoločnosť AKVY Business s.r.o. je predovšetkým špecialistom v oblasti ochrany osobných údajov a súčasne konzultačnou a poradenskou spoločnosťou v oblasti ochrany informácií.

Spoločnosť od svojho založenia realizovala celý rad významných projektov v oblasti ochrany osobných údajov a ochrany informácií. Pri riešení projektov sa opiera o profesionálny tím skúsených konzultantov a audítorov. Ich skúsenosti s niekoľkými stovkami projektov majú mimoriadny význam najmä v oblasti vstupných analýz ochrany osobných údajov, kde obvykle nestačí len dokonalá znalosť zákona, jeho výkladu a stanovísk Úradu pre ochranu osobných údajov. Hlavným benefitom pre klienta je skutočnosť, že už pri vstupnej analýze ho naši konzultanti dokážu nasmerovať k nielen typickým, ale aj veľmi špecifickým problémom, ktoré riešili už u organizácií podobného typu, akými sú napr. Obce, školské organizácie, nemocničné zariadenia atď..

Hlavným garantom za spoločnosť je Ing. Milan Hladký (ISO / IEC27001 Lead Audítor, GDPR DPIA RISK Audítor), ktorý sa opiera o 16 ročnú prax v oblasti ochrany osobných údajov a v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Jeho činnosť je založená najmä na praktických skúsenostiach pri konzultačné a audítorskej činnosti v oblasti bezpečnosti informácií vo verejnej správe a firemným sektoru.

Náš tím sa skladá z odborníkov z oblasti počítačovej bezpečnosti, oblasti spravodlivosti, oblasti ochrany osobných údajov, počítačovej bezpečnosti. Naši systémový administrátori vám odporučia a prípadne implementujú SW a HW riešenie na dosiahnutie súladu s GDPR.