zaloha_skolenia

Školenia GDPR

pre firmy a obce/mestá

Ponúkame Vám školenia pre firmy a organizácie.

Ak chcete byť dobre pripravení na GDPR, vďaka školeniu sa oboznámite s problematikou a budete vedieť aké dôležité kroky Vás čakajú a čo musíte urobiť v bezpečnosti osobných údajov.

Získate ucelené informácie pre zavádzanie GDPR a následne aj informácie k ďalším krokom (dátový audit a analýza rizík), ktoré sú potrebné na dosiahnutie vašeho súladu s nariadením GDPR.


NOVINKA  WORKSHOP - GDPR
Detailne sa budeme na mieru venovať vašim procesom vo firme a zameriame sa na čiastkové procesy, ktoré si sami s našou pomocou vytvoríte a už odnesiete so sebou. Prineste si požadované informácie o Vašej o spoločnosti, notebook a spoločne s našimi lektormi si sami pripravíte praktickú implementáciu GDPR.


Úvod do GDPR         

poldňový kurz je svojím zameraním vhodný aj pre tých z vás, ktorí pri svojej pracovnej činnosti prichádzajú do styku so spracovávaním, alebo uchovávaním osobných údajov. Školenie je zamerané na kľúčové povinnosti a implementáciu GDPR. 


GDPR - praktická implementácia

Implementácia GDPR, Osvojíte si komplexné vedomosti pre zavedenie GDPR, Mapovanie, vstupy, výstupy, analýza rizík, Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, Prevedieme Vás všetkým, čo musíte realizovať v rámci nariadenia GDPR, Vyskúšame si potencionálnu kontrolu z Úradu ochrany osobných údajov.


Zodpovedná osoba ochrany osobných údajov - "DPO" vo firme

Na niektoré subjekty sa vzťahuje povinnosť zriadiť k dátumu účinnosti GDPR novú funkciu tzv. Zodpovednú osobu pre ochranu OÚ ( DPO ). Ten bude zodpovedať za dodržiavanie európskeho nariadenia vo vašej organizácii. Školenie je zamerané na kľúčové povinnosti a implementáciu GDPR.